bileşke ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir araya gelme, toplaşma, birleşme

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir cisme uygulanan birkaç kuvvetin toplam etkisine eşit olan tek kuvvet, muhassala

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,fizik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-leş-ke