bileşimli ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Doğadaki örneklerine benzetilerek insan eliyle yapılmış veya üretilmiş, yapma, sentetik

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-le-şim-li