bileşik kesir ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Payı paydasına eşit veya payı paydasından büyük olan kesir

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,matematik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-le-şik ke-sir