bildirme cümlesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yüklemi bildirme kiplerinden biriyle kurulan cümle

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilgisi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bil-dir-me cüm-le-si