bildirim ödencesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Süresi belli olmayan sürekli iş sözleşmelerinin daha önce bildirim yapılmaksızın yürürlükten kaldırılması sebebiyle yükümlü olanlarca karşı tarafa verilmesi zorunlu olan ödence, ihbar tazminatı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,ticaret, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bil-di-rim ö-den-ce-si