bildirge ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Beyanname. "(bir kimsenin resmî bir kuruluşa herhangi bir durumu bildirmek için verdiği çizelge)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bil-dir-ge