bilardo masası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Üzerinde bilardo oynanan, yeşil çuha kaplı, delikli veya deliksiz masa

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-lar-do ma-sa-sı