bilakayduşart ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kayıtsız ve şartsız olarak, herhangi bir kısıtlama olmaksızın

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça bilāḳayd + şarṭ


Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-la-kay-du-şart