bilader ağacı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Amerikan elması. "(Antep fıstığıgillerden, Amerika'da yetişen bir ağaç)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-la-der a-ğa-cı