bikarar ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kararsız. "(karar vermekte güçlük çeken, duruksun, tereddütlü, mütereddit)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Farsça bī + Arapça ḳarār


Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-ka-rar