bihuş ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Şaşkın, sersem, aklı başında olmayan, deli

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Farsça bīhūş


Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-huş