bide ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bedenin belden aşağı bölümlerini yıkamakta kullanılan tuvalet aracı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca bidet


Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-de