ne demek?

► uyanık

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat eskimiş

Kökeni;

"Farsça bīdār"

Hecelenişi / Hecelemesi;

bi-dar


bidar (2)

'Uyanık, uyumayan, uykusuz.' anlamlarına gelen özel addır.

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isimÖzel

Kökeni;

"Farsça bîdâr"

Hecelenişi / Hecelemesi;

bi-dar