biber gibi yanmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

deri, göz vb. çok acımak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

çok üzülmek, dertlenmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-ber gi-bi yan-mak