biber gibi yakmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

deri, göz vb.ni çok acıtmak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

çok üzmek, dertlendirmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-ber gi-bi yak-mak