biçtirebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Biçtirme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e,-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Biçtirme gücü bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
biç-ti-re-bil-mek