biçimsizlik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Biçimsiz olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çirkinlik, yakışıksızlık


Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-çim-siz-lik