biçimsizleştirilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Biçimsiz duruma getirilmek, biçimi bozdurulmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-çim-siz-leş-ti-ril-mek