biçimsizleşebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Biçimsizleşme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-çim-siz-le-şe-bil-mek