biçimselleştirmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Biçimsel duruma getirmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir kuramı biçimsel bir kurama dönüştürmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-çim-sel-leş-tir-mek