ne demek?

Biçimsel duruma getirmek; şekilselleştirmek

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-iFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

bi-çim-sel-leş-tir-mek


Bir kuramı biçimsel bir kurama dönüştürmek; şekilselleştirmek