biçimlenmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şey belli bir biçim kazanmak, şekillenmek, şekilleşmek, biçim almak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-çim-len-mek