biçimlendirmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeye belirli bir biçim vermek, şekillendirmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Yazı ve simgeleri bilgisayara elverişli duruma getirmek, formatlamak

Özelliği / Tipi / Türü; "bilişim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bilgisayarda disket vb.ni kullanılabilir duruma getirmek veya disket vb.ni zararlı ögelerden temizlemek, formatlamak


Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-çim-len-dir-mek