biçimlendirilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeye biçim verilmek, şekillendirilmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-çim-len-di-ril-mek