biçim birimi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kelimelere dil bilgisi bakımından biçim veren, çoğu ek durumunda olan öge, morfem

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilgisi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-çim bi-ri-mi