biçim ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

Örnek / Cümle; "Yataktan kalktığımda, saçlarımın biçimi çok komik oluyor."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Yakışık alan şekil, uygun şekil

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

Örnek / Cümle; "Matematik öğretmenimin ders anlatış biçimi çok beğenilir."

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Herhangi bir şeyin benzeri.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Tarz

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, bilişim"

7. Anlamı (eş anlamlısı):

Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, bilişim"

8. Anlamı (eş anlamlısı):

Biçme işi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

9. Anlamı (eş anlamlısı):

Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, edebiyat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-çim