biçerbağlar ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ekini hem biçen hem de bağ durumuna getiren makine

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-çer-bağ-lar