biçem bilimi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dilde söz dizimiyle deyiş, anlatım, üslup arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Sanatçının görüş, duyuş, anlayış ve anlatıştaki özelliği veya bir türün, bir çağın kendine özgü anlatış biçimi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir sanat eserinin anlatılış özelliklerini türlü açılardan inceleyen bilim dalı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-çem bi-li-mi