biçem ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Üslup. "(bir sanatçıya, bir çağa veya bir ülkeye özgü teknik, renk, biçimlendirme ve söyleyiş özelliği)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Üslup. "(sanatçının görüş, duyuş, anlayış ve anlatıştaki özelliği veya bir türün, bir çağın kendine özgü anlatış biçimi)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,edebiyat"

İlişkili birleşik kelimeler; "biçem bilimi"

Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-çem