bezzaz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kumaş alıp satan kimse, manifaturacı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça bezzāz


Hecelenişi / Hecelemesi;
bez-zaz