bezlemek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bez, kumaş vb. ile örtmek veya kaplamak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çocuğun altına bez koymak, çocuğu belemek


Hecelenişi / Hecelemesi;
bez-le-mek