bezirgân ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Tüccar. "(Ticaret yapan, ticaretle uğraşan kimse)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Farsça bāzergān

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Alışverişte çok kâr amacı güden kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, eskimiş"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Yahudi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, eskimiş"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Mesleğini sadece kazanç için kullanan kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mecaz, eskimiş"

İlişkili birleşik kelimeler; "bezirgânbaşı"

Hecelenişi / Hecelemesi;
be-zir-gân