bezek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Süs, ziynet

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir eseri süslemeye yarayan motiflerin her biri


Hecelenişi / Hecelemesi;
be-zek