bez alırsan Mısır'dan kız alırsan asilden ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`Ne alacaksanız cinsini, aslını biliniz, güvenerek alınız` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
bez a-lır-san Mı-sır'dan kız alır-san asil-den