beyti kebabı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dürüm ekmeğine sarılarak dilimlenmiş Adana kebabı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça


Hecelenişi / Hecelemesi;
bey-ti ke-ba-bı