beynelmilel ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Uluslararası. "(çeşitli milletlerin arasında yapılan, milletlerin arasında çok yönlü ilişkilerle ilgili olan, milletlerarası, enternasyonal)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,eskimiş, (birleşik kelime)"

kelimesinin kökeni; Arapça beyn + milel


Hecelenişi / Hecelemesi;
bey-nel-mi-lel