beylik çeşmesinden su içme ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`resmî işlerde dikkatli olmak gerekir` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
bey-lik çeş-me-sin-den su içme