beyin omurilik sıvısı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Örümceksi zarla ince zar arasındaki boşlukta bulunan beyinle omuriliği çepeçevre saran sıvı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,anatomi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
be-yin o-mu-ri-lik sı-vı-sı