beyin karıncıkları ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İçinde beyin omurilik sıvısı bulunan, kafa içinin, dört boşluğundan her biri

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,anatomi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
be-yin ka-rın-cık-la-rı