beyin jimnastiği ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Zihin jimnastiği. "(bazı zihinsel yetileri çevikleştirmek için yapılan alıştırmaların tümü)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
be-yin jim-nas-ti-ği