beyin fırtınası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kişilerin bir araya gelip herhangi bir konuyla ilgili düşüncelerini tartışmaksızın açıklayarak birbirleriyle fikir alışverişinde bulunmaları

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
be-yin fır-tı-na-sı