beyazlatabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Beyazlatma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Beyazlatma becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
be-yaz-la-ta-bil-mek