beyazlık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Beyaz olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

Örnek / Cümle; "Duvarların beyazlığı evi aydınlık yapıyor."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Ağartı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
be-yaz-lık