beyaz dizi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Genellikle aşk konularını basit bir biçimde işleyen romanlardan oluşan dizi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
be-yaz di-zi