beyanname ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir kimsenin resmî bir kuruluşa herhangi bir durumu bildirmek için verdiği çizelge, bildirge

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça beyān + Farsça nāme

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Vergi yükümlülerinin belli zamanlarda, bağlı oldukları vergi dairelerine verdikleri gelir bildirme belgesi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

Örnek / Cümle; "Yarın beyanname vermek için son gün."

İlişkili birleşik kelimeler; "gümrük beyannamesi" "vergi beyannamesi"

Hecelenişi / Hecelemesi;
be-yan-na-me