beyan değeri ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İletkenler için akım geçirme yeteneğinin belirtisi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,fizik, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
be-yan de-ğe-ri