bey ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Erkek adlarından sonra ve sıfatlarının sonunda kullanılan saygı sözü.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

Örnek / Cümle; "Ekrem Bey buyurun sizi alalım, Doktor Bey geldi."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Erkek özel adları yerine kullanılan bir söz

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

Örnek / Cümle; "Kapıdaki bey sizi soruyor."

3. Anlamı (eş anlamlısı):

As."(Oyun Kağıtlarında)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

Örnek / Cümle; "Son el bana maça beyi geldi."

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Eş, koca

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Küçük bir toplumun veya küçük bir devletin başkanı. "(ör: Karaman beyi. Menteşe beyi.)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, tarih"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Komutan. "(ör: Alay beyi. Uç beyi.)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, askerlik"

7. Anlamı (eş anlamlısı):

Zengin, ileri gelen kimse, bay

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, eskimiş"

İlişkili birleşik kelimeler; "bey armudu" "beybaba" "beyefendi" "bey erki" "bey kardeş" "bey soylu" "beyzade" "ağabey" "atabey" "kethüda bey" "küçük bey" "reis bey" "alay beyi" "arı beyi" "beylerbeyi"