beton soğutma ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İnşaat sırasında atılan betonun yanmaması amacıyla özellikle sıcak havalarda yapılan sulama

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
be-ton so-ğut-ma