betimsel ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Tasvirî. "(Tasvir niteliğinde olan, tasvirle ilgili)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

İlişkili birleşik kelimeler; "betimsel dil bilgisi"

Hecelenişi / Hecelemesi;
be-tim-sel