betimleyebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Betimleme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Betimleme becerisi bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"


Hecelenişi / Hecelemesi;
be-tim-le-ye-bil-mek