ne demek?

Besletme ihtimali veya imkânı bulunmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-e -iFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

bes-le-te-bil-mek


Besletme gücü bulunmak