besletebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Besletme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e,-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Besletme gücü bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e, -i"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bes-le-te-bil-mek